TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Akyaka Kent Konseyi –30.12.2010

Güncelleme Tarihi 29.05.2012

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin 9. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Toplantı 3 Aralık 2010'da İzmir'de Kaya Prestige Otel'de Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık 70 STÖ temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti. Sivil Toplumun Yönetime Katılımı ve Yeni Anayasa gündemi ile yapılan toplantıda Akyaka Kent Konseyi'ni Serdar Denktaş temsil etti.

Moderatörlüğünü Levent Korkut'un yaptığı toplantıda Yücel Sayman Anayasanın yapılışı süreci ve sivil toplum, Nur Uluşahin  Başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve yeni  anayasa, Yusuf Şevki Hakyemez Hukuk devleti konularında konuşma yaptılar, katılımcıların sorularını cevaplandırdılar. Öğleden sonraki oturumda katılımcılar üç ayrı çalışma grubu oluşturarak sivil toplum yeni anayasanın yapım sürecine nasıl katılabilir, şimdiye kadar yeni anayasaya yönelik yapılan çalışmalara sivil toplum temsilcileri ne kadar katılabildi, ne gibi engeller yaşandı, bu engeller nasıl aşılabilir? STGM'nin yeni anayasanın yapım sürecinde sivil topluma destek olarak oynayabileceği rol nedir? sorularına cevap aradılar. Çalışma gruplarının tekrar biraraya gelerek yaptıkları ortak sunumda öne çıkan öneriler şu şekilde belirdi:  STÖ'ler bölgesel ve ulusal ölçekte ağlar oluşturarak bu soruları tartışmaya devam etmelidirler. Sivil Anayasa yapma süreci  aynı zamanda sivil toplumun kendini oluşturma süreci olmalıdır, Daha fazla demokrasi talebinde bulunan STÖ'lerin de özeleştiri yaparak kendilerinin ne kadar demokratik oldukları, ne kadar sivil inisiyatif geliştirebildiklerini tartışmaları gereklidir.

 

http://www.akyakakentkonseyi.org.tr/bultenler/akk%20-%20Aralik%202010.htm

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.