Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Agos - 10.08.2007

Güncelleme Tarihi 08.10.2010

STK’lar için el kitabı

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) karşılaştığı hukuk sorunlarına yanıt verme amacıyla hazırlanan ‘Sivil Toplum Kuruluşları İçin Hukuk El Kitabı’, son iki yıldır Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) internet sitesine yöneltilen sorular etrafında oluşturuldu.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.