Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

adanahaber.com - 22.01.2008

Güncelleme Tarihi 12.01.2011

STGM Adana Toplantısını Yaptı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin Adana'da yaptığı geniş katılımlı toplantıda önemli mesajlar verildi.

VİZYON TARTIŞMASI

STGM Adana YDM’de bir araya gelen platform üyesi sivil toplum kuruluşları temsilcileri STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut’un önderliğinde belirledikleri Platformda vizyonlarını “Katılımcı, karar vericiler üzerinde etkili, demokratik bir sivil toplum” olduğunu netleştirdi.
 
MİSYON ÇALIŞMASI

STGM tarafından Adana’da oluşturulan STK Platformunun “Stratejik Plan ve Misyon-Vizyon” çalışmasını yapmak üzere STK temsilcileri ile birlikte bir çalıştay gerçekleştirdi. STGM Adana Yerel Destek Merkezinin ev sahipliği yaptığı ilk çalıştaya platform üyesi sivil toplum kuruluşlarından 26 temsilci katıldı. 

Geçen Cumartesi gerçekleştirilen çalıştaya STGM Yönetim Kurulu Başkanı Levent Korkut kolaylaştırıcı olarak katılarak, STK temsilcilerine “Stratejik Planlama” ve “Misyon – Vizyon Kavramları Nedir” konularında detaylı bilgi verdi. Levent Korkut katılımcılardan oluşturulan çalışma gruplarının Platformun vizyonunu belirlemek için yaptıkları çalışmalara katkıda bulunarak yapılan çalışmaları yönetti. Vizyon çalışmasının ardından yapılacak misyon belirleme çalışmasıyla platformun stratejik planın ön çalışması olan swot analizi, karşılaştırmalı analiz ve faaliyetler belirlenecektir. Yapılacak olan ön çalışma platformun hedeflerini belirleyerek önümüzdeki dönem için platformun yol haritasını çıkaracaktır.  Platform üyesi sivil toplum kuruluşları misyon belirleme çalışması için 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde tekrar STGM Adana YDM’de bir araya gelecekler.

http://www.adanahaber.com/haberdetay.asp?haberid=11899

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.