TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Adana'dan Sığınaksız Bir Dünya İçin Kadın Dayanışması

Güncelleme Tarihi 12.12.2018

Kadına yönelik şiddet günden güne artarak devam ederken, yaygın medya araçları cinsiyetçi haber diliyle ataerkil toplum yapısını yeniden üretirken kadınlar güçlerini yine birbirlerinden alıyorlar. Yan yana duran, birbirleriyle güçlenen ve ataerkiyle bıkmadan mücadele eden kadınlar bugüne kadar pek çok kazanım elde etti. Bunlardan biri de kadın hareketinin desteklediği ve büyüttüğü sığınma evleri...

Kadınların şiddet sonrasında güçlenmesi, sağalması ve sağaltması için çok önemli bir yerde duran sığınmaevleri için kadın hakları alanında mücadele eden STÖ'ler çeşitli başlıklarda çalışmaları sürdürüyor. Bunun bir örneği de Adana'dan.. 

Adana Kadın Da(ya)nışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM), 20 yıldır inatla kent ve çevresindeki kadınlarla dayanışmaya ve onları güçlendirmeye devam ediyor. 1998 yılında bir avuç kadın tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, farkındalık yaratmak gibi düşüncelerle kurulan Dernek, yaşamın her alanında kadın politikaları geliştirmede, kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesinde, bu ayrımcılığın sorgulanması için faaliyet yürütüyor. 

Patriyarkanın eril şiddetini tanıtabilmek, sivil toplum örgütleriyle bu konuda dayanışabilmek ve etkin mücadelede edebilmek ve gerektiğinde bu alanda eğitimler veren AKDAM,  “Kadının beyanı esastır” ilkesiyle hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri veriyor.  

AKDAM, Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler iÇin Kurumsal Destek Programı yararlanıcılarından...

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.