Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

Adana Medya - 26.12.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

6. STGM toplantısı

STGM 6. Danışma Kurulu Toplantısı, 60 STK temsilcisinin katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin (STGM) 6. Danışma Kurulu Toplantısı, Türkiye genelinden 60 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.

Mavi Sürmeli Oteli'ndeki toplantıda, örgütlenme özgürlüğü, STK'ların karar alma mekanizmalarına katılım süreçleri ve kamu ile STK diyaloğunun önündeki engeller tartışıldı.

STGM Genel Müdürü Suade Arançlı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, STK'ların, katılımcı demokrasinin en etkili araçlarından biri olduğunu ve bunu da ancak karar alma süreçlerinde etkin bir rol oynayarak gerçekleştirebileceğini kaydetti. Arançlı, toplantıda tartışılacak konuların hem STK'ların hem de STGM'nin gelecekteki hedeflerinin belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

STGM Adana Temsilcisi Süleyman Onatça da, günümüzde demokrasi anlayışının değiştiğine dikkat çekerek, demokrasilerde katılımcı süreçlerin işlemesinin en önemli unsuru olarak STK'ların ön plana çıktığını, bu nedenle demokrasi kavramının tam olarak yerleşebilmesi için STK'ların yeterli güce sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Bir araya gelerek hakkını arama kültürünün yerleşmesinin önemli olduğunu ifade eden Onatça, siyasi iktidarların ve bürokrasinin sivil topluma mesafeli duruşuna da değindi. Onatça, her şeye rağmen STK'larda yaşanan gelişmelerin, gelecek için ümit verici olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Grup Çalışmaları'na geçilirken, "Örgütlenme Özgürlüğü Engeller ve Çözüm Önerileri", "Kamu Diyaloğu Engeller ve Çözüm Önerileri", "Karar Verme Süreçlerine Katılımda Engeller ve Çözüm Önerileri" başlıklı konular ele alındı.

http://www.adanamedya.com/news_detail.php?id=12157

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.