TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Adana Medya - 19.02.2009

Güncelleme Tarihi 08.12.2010

"Örgütleme Özgürlüğü" Kampanyası

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin (STGM), Türkiye'de katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Örgütlenme Özgürlüğü" kampanyası, "Birlikte Değiştirelim" sloganıyla Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

"Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyalogun Gelişmesinin Desteklenmesi" projesi çerçevesinde düzenlenen "Örgütlenme Özgürlüğü" kampanyası, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçim sonrası başlayacak ve Ağustos ayına kadar devam edecek. Türkiye'de sivil toplumun demokratik sürece katılımının desteklenmesi için sivil toplum örgütleri, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşları ortak hareket etmeye davet eden kampanya, STGM'nin yerel destek merkezlerinin bulunduğu Adana, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de yürütülecek.

"Örgütlenme Özgürlüğü" kampanyası sorumluları Seda Alp ve Nilüfer Şener, Adana'da, Mavi Sürmeli Oteli'nde düzenlenen toplantıda, kampanyanın amacını, hedeflerini anlattılar.

Amacı; "hak ve özgürlüklerin daha fazla gelişebilmesi için örgütlü hareket etmenin önüne konan yasal ve toplumsal engeller konusunda farkındalık yaratarak, bu engelleri ortadan kaldırmak için birlikte hareket etmenin yollarını aramak" olarak açıklanan kampanyanın, örgütlü bir birliktelik olmadan değişimin sağlanamayacağı ilkesinden yola çıkarak, "Birlikte Değiştirelim" mesajıyla sivil toplumun bütün aktörlerine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Her ilden sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının farklı kesimlerini temsil eden sosyal paydaşların bulduğu mesajlar ve etkinliklerin ana eksenini oluşturacağı kampanya, tarafların örgütlü hareket etmenin önündeki engelleri, fırsatları ve çözüm yollarını belirleyeceği, çözümün tarafı olarak kolektif akıl üretmeyi amaçlayan "Arama Konferansları"yla başlayacak. Bu kapsamda Adana konferansı, 20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konferanslarda, farklı hedef gruplarından en az 40 yerel paydaş bir araya gelecek. Bu toplantılarda, kentteki örgütlenmenin önündeki fırsatlar ve engeller saptanacak, çözüm modelleri birlikte tasarlanacak, tanımı yapılacak, stratejiler ve bunun için gerekli eylem planları belirlenecek, çıkan ortak akıldan "kent kampanyaları" organize edilecek. Kampanya sonunda, gündeme gelen konuların gerçekleşmesi yolunda ilgili kurumlara çağrıda bulunulacak. Ayrıca, bu süreçten edinilen deneyim bir kitap haline getirilerek, STGM'nin bundan sonraki uygulamaları için model
oluşturulacak.

"ÖRGÜTLENME" DENİLİNCE VATANDAŞIN AKLINA "TERÖR" GELİYOR

"Örgütlenme Özgürlüğü" kampanyası çerçevesinde Türkiye çapında gerçekleştirilen, "örgütlenme" kavramının farklı coğrafi bölgeler, farklı cinsiyetler, farklı yaş grupları ve sosyal ekonomik statü grupları için ne ifade ettiğini araştıran anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Yüz yüze anket tekniği kullanılarak 11 ilde Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden bin kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanlara; "örgütlenme" kavramına en çok uyan ifadenin ne olduğu soruldu. Bu soruya yüzde 67.2'lik kesim "demokratik hak", "birlik ve dayanışma" ve "güç kaynağı" seçenekleriyle olumlu değerlere işaret ederken; yüzde 37.3'lük kesim "korku ve kuşku", "terör" ve "toplumun huzurunu bozan" seçenekleriyle olumsuz değerleri belirtti.

İlk çağrışımlara bakıldığında ise; "örgütlenme" kavramı için yüzde 35'lik kesim "demokratik hak" derken, onu "terör" diyen yüzde 25'lik kesim izledi. Soruya verilen cevaplar, coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdi.

http://www.adanamedya.com/news_detail.php?id=13305

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.