Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka Analizi Yayımlandı

Güncelleme Tarihi 01.08.2017

Open Government Partnership (OGP) olarak bilinen Açık Yönetim Ortaklığı, şeffaf ve hesap verilebilir kamusal kararların alınması, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma ve uygulama süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadelenin sağlanması ve yeni teknolojiler ile yönetişimin güçlenmesi yönünde somut adımlar atılması amacıyla 2011 yılında kurulan ve 2017 yılı itibari ile 70 üye ülkesi olan çok taraflı bir girişimdir.

Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka Analizi'nde Açık Yönetim Ortaklığı (Open Government Partnership - OGP), sivil toplumun katılımı ve  Türkiye'nin Açık Yönetim Ortaklığı Süreci başlıkları altında incelenmiştir.

Haber fotoğrafı

 

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.