TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

AB’nin Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Beceri Ölçümlerinin Yaygınlaştırılmasına Destek Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 09.10.2019

EaSI Programı PROGRESS bileşeni altında VP/2018/008 numaralı “AB’nin Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek konulu teklif çağrısı yayımlandı. Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2018. 

Çağrı kapsamında düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlere (ve özellikle de Tavsiye çerçevesinde ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli grupların) yönelik bireysel beceri değerlendirmesinin (okur-yazarlık, matematiksel ve dijital beceriler dahil) ulusal ve/veya bölgesel makamlar tarafından uygulamaya konulmasının sağlanmasına destek verilmesi hedefleniyor. Teklif kapsamında iletilecek projelerin lise eğitimi almamış veya temel becerilerde düşük yeterlilik seviyesindeki yetişkinlerin beceri ve yeterlilik düzeylerinin artırılmasına yönelik tutarlı stratejiler geliştirmesine yardımcı olması bekleniyor. 

(a) Teklifler, aşağıdaki iki unsurdan birinin veya her ikisinin çevresinde şekillenmelidir:

  • Düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların becerilerinin (okur-yazarlık ve/veya matematiksel ve/veya dijital beceriler dahil) değerlendirilmesine yönelik araçlar, ve/veya
  • Söz konusu değerlendirmelerin düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlere veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef gruplara uygulanmasına yönelik düzenlemeler.

(b) Teklifler, aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlasını içermelidir:

  • Düşük düzeyde beceri/ yeterlilik sahibi yetişkinlere yönelik etkili olacağı varsayılan mevcut değerlendirme araçlarının ve düzenlemelerinin ölçek veya kapsamının genişletilmesi (örn: farklı bir hedef grubu kapsamak üzere mevcut değerlendirme düzenlemesinin ölçek veya kapsamının genişletilmesi) ya da;

  • Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinlere yönelik etkili olacağı varsayılan düşünülen mevcut değerlendirme araçlarının ve düzenlemelerinin ihtiyaçlarına uyum sağlanması (örn: bir değerlendirme aracına, temel okuryazarlık, matematiksel veya dijital becerileri değerlendirmesi için uyum sağlanması); ya da

  • Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinler1 için yeni değerlendirme araçları ve düzenlemeleri geliştirilmesi ve/veya bu araç ve düzenlemelerin, etkililiklerine ilişkin çıkarım yapılmasına izin verecek bir ölçekte test edilmesi.

  • Düşük düzeyde beceri sahibi yetişkinlere beceri değerlendirmeleri sunmak ve onları bu değerlendirmeleri üstlenmeleri yönünde cesaretlendirmek için çalışan ilgili organizasyonlara destek verilmesi (örn: yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim sağlayıcıları, danışmanlık hizmetleri, çalışanlar, kamu istihdam hizmetleri);

  • Beceri değerlendirmelerinin tasarlanması ve temin edilmesi için paydaşlar arasında (örn: yetişkin eğitimi ve öğretimi sağlayıcıları, iş gücü piyasası paydaşları ve sosyal politika paydaşları vb.) koordinasyon ve işbirliğine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve iyileştirilmesi;

  • Beceri değerlendirmeleri sonuçlarının, öğrenme olanaklarına göre düzenlenmiş tekliflerin tasarlanmasında kullanılmasının desteklenmesi. 

Teklif detayları için lütfen tıklayınız. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.