TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

AB Türkiye Delegasyonu Ağlar ve Platformlar Hibe Programı Sivil Toplum Danışma Toplantısı

Güncelleme Tarihi 27.12.2018

AB Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Destekleri altında, Türkiye’deki STÖ’leri etkili ağ oluşturma ve seçili sektörlerde ortaklık kurabilme kapasitelerini güçlendirmek için yeni bir hibe programı hazırlıyor. Bu hibe programı, var olan ya da yeni kurulacak olan tematik sivil ağları destekleyecek. Başvuru çağrısı 2019 yılının ilk çeyreğinde duyurulacak.

STÖ’lerin sürece ilişkin görüş ve önerilerini almak için, AB Türkiye Delegasyonu 21 Aralık 2018 Cuma günü Ankara’da bir Danışma Toplantısı düzenliyor. Toplantı, STÖ’lerin çalıştıkları alana ilişkin deneyim ve görüşleri ile çalıştıkları alandaki AB müktesebatı ile ilgili reformlar hakkındaki önerilerini paylaşmayı amaçlıyor.

Danışma Toplantısı’na katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 13 Aralık 2018 tarihine kadar burada bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

  • Halihazırda var olan bir ağın/platformun üyesi olan STÖ’ler
  • Bir ağ/platform kurmayı planlayan STÖ’ler
  • AB müktesebatı ile ilgili reformları izleyen ya da izlemeyi planlayan STÖ ve ağlar/platformlar

Başvuru sonuçları 17 Aralık 2018 tarihinde açıklanacaktır. Sorularınızı kiymet@stgm.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Danışma Toplantısına katılım, yayınlanacak olan hibe programına başvuru yapmaya engel değildirKatılımcıların konaklama ve seyahat masrafları kendilerine aittir.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.