Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi Kılavuzu

Güncelleme Tarihi 19.10.2017

Vatandaşların aynı zamanda topluma aktif olarak katılma ve siyasi partiler ve sendikalara üye olma hakkı bulunmaktadır.  Bu sebeple, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), AB’nin önemli bir bileşeni olup AB yatırımları için gittikçe daha önemli bir kanal haline gelmektedir. Bununla birlikte, AB kurumlarında yatırım kararlarının nasıl alındığını ve AB finansmanı için nasıl başarılı başvurular yapılacağını anlamak STK’lar için oldukça zor olabilmektedir. Gerçekten de, birçok STK için bu zorluk çözülemeyen bir gizemdir ve Batı Balkanlar ve Türkiye’deki kuruluşlar coğrafi ve siyasi açıdan AB’ye yakın olmalarına rağmen, AB finansman süreçleri onlar için anlaşılması zor ve bazen de yorucu olabilmektedir. Bu süreci netleştirmeye ve açıklamaya yardımcı olmak için bu kılavuzu hazırladık.

haber fotoğrafı

Bu kılavuz ve ekindeki Araç kiti, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki STK’lara katılım sürecini ve sonrasında AB fonlarının başarılı yönetimini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kılavuz, AB fonları için kapsamlı bir rehber değildir veya başvurunuzun başarılı olmasını garanti etmez, ancak STK’lara AB fonlarına erişim ve yönetim konusunda nasıl daha etkili ve verimli olabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

TACSO

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.