Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

6’ncı Danışma Kurulu Toplantısı için Adana’daydık

Güncelleme Tarihi 03.06.2010
6’ncı Danışma Kurulu Toplantısı için Adana’daydık

STGM’nin altıncı Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 58 STK’dan 83 kişinin katılımı ile 26 Aralık’ta Adana’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’de sivil hayatın ana eksenlerinde STK’ların önündeki engellerin ve olanakların belirlenmesine odaklanıldı.

Bu amaçla üç ayrı çalışma grubu oluşturularak ele alınan konular şöyle:
Çalışma Grubu I: Örgütlenme Özgürlüğü, Engeller ve Çözüm Önerileri
Çalışma Grubu II: STK-Kamu Diyalogu, Engeller ve Çözüm Önerileri
Çalışma Grubu III: Karar Verme Süreçlerine Katılımda Engeller ve Çözüm Önerileri

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.