TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

3A; Bilgiye Erişim; Danışma ve Aktif Yardım Projesi(Triple A) Proje Teklif Çağrısı (CfP)

Güncelleme Tarihi 16.08.2013

Avrupa Komisyonu ve ECAS (European Citizen Action Service AISBL) arasında imzalanan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin Proje Ortağı olarak yer aldığı “Bilgiye Erişim, Danışma ve Aktif Yardım” Projesi, Batı Balkan ülkeleri (Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova) ve Türkiye’de uygulanmaktadır.

Projenin genel amacı vatandaşların bilgiye erişimlerini arttırma ve yasal haklar ile ilgili danışmanlık sağlama konularında sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bu anlamda, vatandaşlar ile kurulan bağın genişletilmesi adına sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi ile birlikte bilgi edinme ve hukuki danışma servislerinin hükümetlerin reform politikalarını etkileyecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Bilgi edinme, danışma ve aktif yardım anlayışının genişletilmesi için konsorsiyuma dahil olan her ülkeden 2 adet olmak üzere, toplam 10 proje için, 100.000 Avro’luk bir hibe programı yürütülecektir. Proje başına toplam hibe edilecek rakam 10.000 Avro’dur. Hibe programı kapsamında yürütülecek olan aktiviteler 01 Aralık 2013 ve 30 Kasım 2014 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=1

Tüm proje faaliyetleri, yazışmalar ve çalışma ziyaretlerinin İngilizce olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle proje başvuru metni İngilizcedir. Proje Teklif Çağrısı için doldurulması gereken başvuru formu (Call for Proposal) ve proje bütçesi (Budget Template) ile sözleşme kurallarına yönelik açıklamaları içiren dosyayı (ANNEX B) ekte bulabilirsiniz.

Bu proje teklif çağrısı için başvuru belgelerinin en geç 16 Eylül 2013 Pazartesi, saat 17.00’ye kadar bilgi@stgm.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Proje Lideri:

ecas

Avrupa Birliği Ortakları:

ab1 ab2 ab3

Batı Balkan Ülkeleri & Türkiye Ortakları:

bb1 bb2 bb3 bb4 stgm

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.