TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

2020 Yılı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Başlıyor

Güncelleme Tarihi 03.03.2020
Proje döngüsündeki genel ilkeler, sorun ve paydaş analizleri, bütçe, faaliyet planı oluşturma gibi proje yazım ve uygulamasında dikkat etmeniz gereken en önemli konuları ele aldığımız Proje Döngüsü Eğitimleri başlıyor...  
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında 'Proje
Döngüsü Yönetimi' eğitimleriyle STÖ'lerle buluşacağız.
 
Ne amaçlıyoruz?
 
“Proje Döngüsü Yönetimi” Eğitimlerinde, STÖ’lerin
  • Mantıksal çerçeve yaklaşımının temel başlıklarını tanımlayabilmelerine;
  • Proje geliştirme ve planlama süreçlerini değerlendirebilmelerine
  • Proje yönetiminde kapsam, zaman, kaynak ve iletişim yönetimi bileşenlerine yatkınlık kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Ne zaman? Nerede?

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri aşağıdaki tarih ve illerde gerçekleşecek
  • 6-8 Şubat 2020 - İzmir 
  • 12-14 Mart 2020 - Ankara
  • 2-4 Nisan 2020 - Şanlıurfa / Diyarbakır
 
Kimler Başvurabilir?

STGM olarak eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ'lere öncelik veriyoruz. 
 
Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulurken, eğitimlere her bir örgütü temsilen bir kişi kabul edilmektedir. Bunlarla birlikte eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve örgütlerinin proje geliştirme ve/veya proje yönetimi süreçlerinde görevli olması tercih sebebi olacaktır. 
 
Eğitimlerin gerçekleşeceği illere bağlı olarak, hangi illerden başvuru kabul edileceği başvuru çağrılarında yer alacak ve eğitimlere düzenlenen iller dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır. 

Önümüzdeki günlerde açılacak eğitim başvuru çağrılarına STGM web sitesinden ve bültenlerinden ulaşabilirsiniz.
 
STGM e-bültenine üye olmak için lütfen tıklayınız
 
*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve
standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler. 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.