TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

Güncelleme Tarihi 04.05.2017

Başvuru ilanı şu şekilde:

Haber fotoğrafıProjenin Türü: KOÇ-KAM’ın tüzüğüne uyan Türkiye ile ilişkili ve karşılaştırmalı toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili bilimsel bir proje olması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

- T.C. vatandaşı olmak

- Akademisyen, bilim insanı, araştırmacı olmak (doktora tez araştırması da proje olarak kabul edilebilir.)

- Tercihen bir üniversitede (veya bir araştırma kurumunda) çalışmak

Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2017

Başvuru Materyalleri:

- Elektronik Başvuru İletişim Formu tıklayın.

- Başvuru Formu (Form doldurulduktan sonra PDF dosyası olarak kockaminfo@ku.edu.tr adresine ve 2 nüsha olarak da Koç Üniversitesi Rumenlifeneri Yolu KOÇ-KAM 34450 Sarıyer/ İSTANBUL adresine gönderilmelidir.)

Değerlendirme Süreci:

- Bilimsel Hakem Kurulu, Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden seçilen konunun uzmanı öğretim
üyelerinden oluşur.

- Gizli-hakemlik süreci: Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerini sunduğu dosyalar hakem kurulu

tarafından değerlendirilir.

- Sonuçlar, KOÇ-KAM Yönetim Kurulu tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde açıklanır.

Değerlendirme Kriterleri:

- Teorik çerçevelendirme

- Araştırmanın akademik/bilimsel değeri

- Araştırmanın uygulama/politikalara yansıyabilecek önemi

- Geliştirilen yöntem

- Araştırmacının/araştırmacıların başarı düzeyi

- Göz önünde bulundurulacak diğer konular: zaman çizelgesi, bütçe kalemlendirmesi, araştırmanın uygulanabilirliği, yaygın etki, gerekli taahhüt mektupları ve izinler 

Araştırma Ödülünün Miktarı: Her bir araştırma projesi için destek üst sınırı 50,000 TRY’dir.

Ödemeler:

Ödemeler baş araştırmacıya üç taksit halinde:

-3/5’lik kısmı araştırma projesi teklifinin onaylanmasının ardından;

- 1/5’lik kısmı araştırma projesinin final raporunun onaylanmasından sonra;

- 1/5’lik kısmı final raporundan hazırlanacak kitap bölümünün tesliminden sonra yapılacaktır.

Bütçelendirme ve Harcama Koşulları:

- Başvuru sahiplerinin başka kaynaklardan da fon bulmaları şart olmamakla birlikte, projeyi
destekleme kararına olumlu şekilde yansıyacaktır.

- Ödüller, araç-gereç (PC’ler, tarayıcılar vs.) alımları için kullanılamaz.

- Ödüller, toplantı düzenlenmek amacıyla kullanılamaz.

- Ödüller, araştırmacıların bağlı olduğu üniversitelerin döner sermayesine makul bir miktar katkıya izin verir (Ancak araştırmacıların, kurumlarına araştırmacıya kurumsal destek olarak bundan muafiyet sağlamaları tavsiye edilir).

-Her projenin baş araştırmacısı, bütçesinin idaresinden sorumludur.

Takip Usulü:

- Baş araştırmacıdan her altı ayda bir devam eden araştırmayla ilgili bir ilerleme raporu bir de finansal rapor sunması istenir. İlerleme raporunun belirli bir formatı yoktur. Genel olarak, devam eden araştırmanın durumunu (bulundukları aşama, karşılaşılan sorunlar vs.) raporlamaları istenir. İlerleme raporları genelde 2 ila 4 sayfa arasındadır. Finansal rapor ise ilgili harcamaların KOÇ-KAM Bütçe Harcama Formu’nda listelenerek yapılan tüm harcamaların orijinal fiş/faturalarını KOÇ-KAM yönetimine posta yoluyla gönderilmesiyle hazırlanır. KOÇ-KAM yönetimi raporları değerlendirir ve fiş/faturaları muhasebe bölümüne teslim eder.

Final Raporu:

- Final raporunun son teslim tarihi, araştırmanın tamamlanmasını takip eden 3. ayın sonudur.

- Final raporu için uyulması zorunlu olan belirli bir format mevcuttur. Araştırmacılarla protokoller imzalandığında bu formatlar kendilerine bildirilecektir.

Sonuçların Yaygınlaştırılması:

- KOÇ-KAM Danışma Kurulu üyelerinden seçilen bir Değerlendirme Grubu, tüm raporları değerlendirir ve gerekli bulduğu değişiklikler/düzeltmeler hakkında başvuru sahibine tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler ışığında gözden geçirilen raporun yeniden sunulup onaylanmasından sonra proje tamamlanmış sayılır.

- KOÇ-KAM araştırma fonu almış olan araştırmacıların çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yayınlamalarını teşvik eder. Yayınlarda KOÇ-KAM katkısı belirtilmelidir.

- KOÇ-KAM raporların bulgularının paylaşımı için bir konferans düzenler.

- KOÇ-KAM tamamlanan projeleri derleme bir kitap olarak yayınlamayı hedefler.

KOÇ-KAM

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.