Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

2015 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 29.01.2015

RWI Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı kapsamında yer alan RWI – 2015 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP) açılmıştır.

 

Türkiye’de insan hakları eğitiminin ve araştırmalarının desteklenmesine katkı sunmak amacıyla hazırlanan programa, Türkiye’de bulunan üniversitelerde görev alan akademisyenler, eğitimlerini sürdürmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecektir.

Hibenin toplam miktarı 75.000 TL olup, araştırma başına verilecek en yüksek hibe bedeli15.000TL’dir.

Araştırma teklifleri Türkiye’de güncel insan hakları konularıyla ilişkili olmalıdır.Araştırmanın planlanan süresi en fazla 6 ay olmalı ve tamamlanmış araştırma raporunun ve araştırma ile ilgili makalenin teslim tarihi 30 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.

Başvuruların en geç 16 Mart 2015, saat 24.00’a kadar elektronik olarak turkey@rwi.lu.seadresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı  başvuru koşullarına ve başvuru formlarınaaşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İHAHP Başvuru Koşulları

İHAHP Araştırma Ekibi Bilgi Formu

İHAHP Teklif Formu

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.