Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter

2012 Yılı İlk Altı Ay Kadın Cinayetleri Verileri

Güncelleme Tarihi 23.08.2012
Etiketler: Rapor, Kadın Cinayetleri

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2012 yılının ilk altı aylık kadın cinayeti verilerini açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eylem ve çalışmalarıyla kızların öldürülen ailelerle birlikte kadın cinayetlerine karşı mücadelesine devam ediyor. 2009 yılında Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2002-2009 yılları arası kadın cinayetleri oranındaki %1400’lük artıştan sonra biz de bu alandaki verilerin kadın cinayetlerini toplumun ortak sorunu haline getireceğini fark ettik. Bunun üzerine 2008-2011 yılları arası verilere ulaşmak için Adalet Bakanlığı, dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi edinme kanununa dayanarak veriler istedik. Ancak devlerin tüm resmi kurumları elinde böyle bir veri olmadığını söyledi.

Bu sorunu çözmek adına platformumuz nasıl bir odak haline geldiyse verileri araştırma konusunda da bu görevin bize düştüğünü bilerek tüm adli tıpçıları, hukukçuları ve basın emekçilerini daha sağlıklı veriler elde etmek adına bizimle birlikte çalışmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

Platformumuz 2008-2011 yılının raporunu hazırladıktan sonra şimdi de 2012 yılının ilk altı aylık verilerindeki önemli noktaları açıklıyor.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.