Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Ankara’da gerçekleşti

Güncelleme Tarihi 17.11.2015

Türkiye’de kadına yönelik aile içi erkek şiddetine karşı mücadele veren kadınların en geniş platformu olan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 325 kadının katılımıyla tamamlandı.

 

Bu yıl, onsekizincisi düzenlenen Kurultay, "Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız" başlığı altında, 14-16 Kasım tarihlerinde Kadın Dayanışma Vakfı’nın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti.

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Pınar Çetinkaya’nın yaptığı açılış konuşması ile başlayan Kurultay tebliğlerin sunulması, atölye çalışmalarının gerçekleşmesi ve atölye sonuç bildirgelerinin sunulması ile devam etti.

Birinci gün, Ayça Kurtoğlu ve Hatice Erbay, “Yaşamak için Dayanışmaya ve Barışa İhtiyaç Duyuyoruz”; Feyza Çanaklı ve Ayşegül Taşıtman, “İstanbul Feminist Kolektif (İFK) Tarafından Hazırlanan ‘Hayatlarımıza Sahip Çıkıyoruz ’Raporları Ne Anlama Geliyor?”; Ayça Kurtoğlu ve Gökçe Bayrakçeken, “KYŞ ile mücadelede Ulusal Eylem Planının Yeri: Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma, Katılım ve İzleme”; Gökçeçiçek Ayata, “Birlikte Düşünme Denemesi: KYŞ ile Mücadelede İstanbul Sözleşmesi'ni Nasıl Kullanabiliriz?” başlıklı tebliğler sundular.

İkinci gün, 10 Ekim’de Ankara katliamında öldürülenleri anmak için bombanın patladığı yerde kısa bir anma gerçekleştirildi. Bombaların kadınların hayatlarına düştüğü ve kadınlar olarak savaşa karşı mücadele etmeye devam edileceğinin belirtildiği kısa bir konuşmanın ardından, kadınlar bombanın patladığı yere karanfiller bıraktılar. Anmanın ardından, “Kadın ve LBT Mahpuslarla Nasıl Bir Dayanışma?”, “Savaş ve Çatışma Ortamında Şiddetle Mücadele” , “Üreme ve Ürememe hakkımız: Kadın Cinselliğine Devlet Müdahalesi”, “Feminist Yöntemlerle Da(ya)nışma Merkezi”, “Feminist Yöntemlerle Sığınak”, başlıklı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kadınlar, ilk gün tebliğlerin ardından açılan tartışma konularını atölyelerde derinlemesine tartışma fırsatı buldu.

Üçüncü gün ise, atölye sonuç bildirgeleri sunuldu ve her bir atölye tüm katılımcıların katkısı ile yeniden tartışıldı. Atölye sonuç bildirgelerinden çıkan başlıklardan Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin içeriği ve politik hattı belirlendi.

Kurultay Sonuç Bildirgesi, Kurultay bileşeni örgütlerin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ortak basın açıklaması olarak, 25 Kasım’da tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kurultay’da ayrıca, Savaş ve Çatışma Ortamında Şiddetle Mücadele Atölyesi’nin önerisi ile ablukaların ortadan kaldırılması, savaş ve çatışma ortamının sona erdirilmesi, kadınların müdahil olduğu barış politikalarının derhal gündeme alınması ve kalıcı barış ortamının sağlanması taleplerinde bulunan ve Türkiye’yi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bir basın açıklaması da yapıldı. IŞID’in Pariste gerçekleştirdiği saldırıya da değinilen açıklamada, IŞİD terörünün ve zihniyetinin özellikle kadınlar için daha da fazla tehlike arz ettiği vurgulandı.

Kadınlar, Kurultay’ı, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak sonlardılar.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.