TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

04 – 08 Aralık 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 13.12.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 4 - 8 Aralık tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

Soru 1:

1-BİRLİKTE Destek Programına muhtarlar derneği başvurabilir mi?

2- Bir STK’nın şubesi başvuru yapabilir mi?

Cevap 1:

1. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda dernekler BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi kurumlardır. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

2. Program Başvuru Rehberi’nin “3.1.1 Bileşen 1’e Kimler Başvurabilir?” ve “3.2.1 Bileşen 2’ye Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümlerinde belirtildiği üzere Ulusal STÖ’lerin ayrı bir tüzel kişiliği olmayan şube ve temsilcilikleri bu program kapsamında başvuruda bulunamazlar.

 Dernekler Kanunu Madde 2-h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi; i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, ifade eder.


 Soru 2:

Sivil Düşün ile yürütülen çalışmalar son 5 yıl içinde yürütülen 2 proje kıstasını/şartını karşılar mı?

Ayrıca Sivil Düşün tarafından yapılan ayni katkı dernek gelirleri arasında sayılır mı?

Cevap 2:

1. Sivil Düşün Programı’ndan STÖ’nüz adına yararlandığınız destekler son 5 yıl içinde  kurumunuz tarafından yürütülen proje olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Sivil Düşün Aktivist Programı’dan bireysel olarak yararlandığınız destekler kurumsal olarak alınan destekler olmadıklarından son 5 yıl içinde yürütülen projeler kapsamında değerlendirilmeyecektir.

2. Nakdi ya da nakdi olmayan ayni katkılar BİRLİKTE destek programı kapsamında gelir olarak kabul edilmektedir. Sivil Düşün AB Programı tarafından yapılmış olan ayni katkı, Dernekler Beyannamesi’nin 9.Bölümü’nde YURTDIŞI AYNİ YARDIMLAR başlığı altında yer alan “6. Kuruluşunuz AYNİ yardım aldığı kişi, kurum ve kuruluşun adı, aldığı yardımın cinsi ile rayiç bedelini yazar mısınız?” sorusu altında beyan edilen tutar gelirler hesabına eklenecektir.


 Soru 3:

Bütçe kalemlerinde gösterilecek personel/koordinatör maaşı için ortalama tutar ne kadar olabilir.

Cevap 3:

İstihdam edeceğiniz kişiler için BİRLİKTE Destek Programı’ndan talep edilecek personel maaşları STÖ’nüzde aynı ya da benzer pozisyonlar için halihazırda ödenen rayiç bedeller temel alınarak belirlenmelidir.


 Soru 4:

Değerlendirme kriterlerinden biri olan son iki yıl içerisinde “…” miktarda gelir elde etmiş olmamak kriteri için son 2 yıl hangi tarihler arasını kapsamaktadır?

 Cevap 4:

Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Yerel STÖ’ler bileşenine başvuru için uygunluk kriterlerinden biri olarak belirtildiği üzere, başvuru sahibi STÖ’nün son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Aynı şekilde başvuru rehberi bölüm 3.2.1’de belirtildiği üzere Ulusal STÖ’ler bileşenine başvurmak için ise başvuru sahibi STÖ’nün son üç yıldaki (2014, 2015, 2016) gelirler toplamının 3.000.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Söz konusu üst limitler her iki bileşen için de geçmiş üç yılı kapsayacak şekilde oluşturulmuştur ve bu üç yıl 2014, 2015 ve 2016 yıllarını içermektedir.


 Soru 5:

Birlikte Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı başvuru rehberinde başvuracak STÖ'lerin faaliyet gösterdiği süre hakkında bir bilgi verilmemiş, başvuru formunda sön 3 yıla ait gelir tablosu belirtilmesi istenmiştir. STÖ'müz 2 yıldır faaliyettedir, bu sürenin ve başvuru formunda son 2 yıla ait gelirlerin belirtilmesinin başvuru kriterlerine uygunluğu konusunda bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap 5:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2 yıl önce kurulmuş bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelir üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, STÖ’nüz hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini de aşmamak koşulu ile, programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru 6:

Muğla ili Ula Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet veren …..  Vakfı olarak 2 yıldır yürütmüş olduğumuz dezavantajlı çocuklara yönelik eğitim kampımızı güçlendirmek ve öğrenci sayısını arttırabilmek adına bu hibe programına başvurmak istiyoruz.

Vakıf kimliğimizin başvuru koşullarına uygun olduğunu düşünüyoruz. Son olarak sizden teyit almak istedik. Yanıtlarsanız seviniriz.

Cevap 6:

Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda vakıflar BİRLİKTE Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi kurumlardır. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru 7:

Efendim ben yerel bir dernek başkanıyım başında bulunduğum dernek henüz 2.5 yaşında. İşin acemisiyiz kurumsal olmak için uğraşıyoruz fakat destek almamız gerekiyor sizinle nasıl bir program yapabiliriz dönüş yaparsanız çok sevinirim.

Cevap 7: 

STGM web sitesinde, aşağıdaki bağlantıda bulunan başvuru rehberi ve diğer dokümanları inceleyerek program hakkında detaylı bilgiye, uygunluk ve başvuru koşulları hakkındaki ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/birlikte-yerel-stoler-kurumsal-destek-programi-teklif-cagrisi-1

Bunun yanı sıra Türkiye’nin 7 şehrinde yaptığımız tanıtım toplantılarının bir eşini internet üzerinden dileyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirdik ve STGM YouTube kanalından da yayımladık. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak internet üzerinden yaptığımız tanıtım toplantısına ulaşabilir, izleyebilir ve gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=seWmmi0zdYQ

Diğer taraftan şunu tekrar belirtmek isteriz ki; başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ve başvuru sahiplerinin programa uygunluğuna ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır.


Soru 8:

Yerel dernek olarak başvuru yapacağız. Hibe programına hak kazanırsak faaliyetlerimizde Kamu kurumları iştirakçi olarak yer alabilir mi?

Cevap 8:

Öncelikle belirtmek isteriz ki, hibe almaya hak kazanmanız durumunda yararlanacağınız destek STÖ’nüzün varlığını sürdürebilmesine, temel hedeflerini yerine getirebilmesine ve bu kapsamında gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir kurumsal destektir. BİRLİKTE destek programı kapsamında bir proje hibesi sağlanmamaktadır. Dolayısıyla, proje hibelerinde yer alan “proje ortağı”, “proje iştirakçisi” gibi kavramlar ve kurumlara atanmış statüler bu program kapsamında geçerli değildir. Başvuru sahibi STÖ’nün hibeden faydalandığı süre boyunca çalışmalarını gerçekleştirirken hangi kurum ve kuruluşlarla ne düzeyde ve ne şekilde işbirliği içerisinde olacağı tamamen kendi inisiyatifinde olacaktır. Bu üçüncü taraflar programda herhangi bir statü ile yer alamazlar ve düzenlenecek sözleşme ile de ilişkili olmazlar. Altını çizmek isteriz ki, yararlanacağınız hibeyi harcama/kullanma yetkisi ve izni BİRLİKTE Destek Programına katılma hakkı kazanmış STÖ olarak yalnızca sizde olacaktır.


Soru 9:

Alacağımız hibeler şayet kabul edilirse derneğimizin hesap numarasına mı yoksa yönetimden birinin hesabına yatırılması yeterli midir? 

Cevap 9:

Hibe almaya hak kazanmanız durumunda hibe sözleşmenizde belirtilen miktarın %80’lik bölümü, avans ödemesi olarak STÖ’nüzün kurumsal hesaplarına ödenir. Kişilerin hesaplarına ödeme yapılmaz.


Soru 10:

Başvuru formunda yönetim kurulu tablosunda 4 çubuk var. Bu maksimum 4 üye mi demektir? Yoksa çubukları artırıp tüm yönetim kurulu üyelerimizi yazmak zorunda mıyız?

Cevap 10:

Evet. Söz konusu tablodaki satırları arttırarak tüm Yönetim Kurulu üyelerinize ilişkin bilgileri başvuru aşamasında paylaşmanız beklenmektedir.


Soru 11:

Sinop …. Müdürlüğü çalışanlarının 2017 yılında kurduğu bir derneğiz. 

Yeni bir dernek olduğumuz için kaynaklarımız ve imkanlarımız kısıtlı. Merkezinizin uyguladığı Kurumsal Destek Programı ile dernek imkanlarımızı geliştirmeyi düşünmekteyiz.

Başvuru rehberine ilişkin sorularımız aşağıdaki gibidir;

1. Rehberin 3.1.1. Bileşen 1'e kimler başvurabilir maddesinde "Meslek Örgütleri"nin projeye başvuramayacağı belirtilmekte. Biz dernek olarak Sinop …. Müdürlüğünde şimdi ve eskiden çalışan tüm meslek erbabını (Veteriner, Hekim, Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Veteriner Sağlık Teknikeri, Tekniker, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Memur, İşçi) kapsadığımızdan "Meslek Örgütü" olarak tanımlanmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Bu madde kapsamında programa başvurabilir miyiz?

2. Rehberin 4.2 Başvuruda hangi evraklar iletilir maddesinde "Geçtiğimiz 3 yıl için (2014, 2015, 2016 dönemi için): Dernek ve vakıflar için Dernekler Dairesine/Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olan beyanname örneği; Kooperatifler için gelirini kanıtlayıcı belge (beyanname, vb.)" denmekte, ancak derneğimiz 2017 yılında faaliyete geçtiğinden geçmiş yıllara ait böyle bir belge bulunmamaktadır. Bu durum başvurumuza engel midir.

3. Dernek Tüzüğümüz ekte gönderilmiştir. Buna göre dernek amacımız Program amacı ile uyumlu mudur?

Cevap 11:

1. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu bağlamda dernekler BİRLİKTE kapsamında uygun başvuru sahibi kurumlardır. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

2. Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2017 yılında kurulmuş bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelir üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, STÖ’nüz hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini de aşmamak koşulu ile, programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

3. Başvuru aşamasında iletilen sorulara verilecek yanıtların içeriği başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ve başvuru sahiplerinin programa uygunluğuna ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır. Bu kapsamda, derneğinizin amacının Programla uygunluğunun sizin tarafınızdan değerlendirilmesi beklendiğinden tüzüğünüzün incelenerek yorumlanması mümkün olamamaktadır.


Soru 12:

Başvuru kitapçığında 3.1.3 başlığı altında; hangi maliyetler karşılanır başlığı altında seyahat ve yakıt uygun maliyet olarak belirtilirken, uygun olmayan maliyet türleri arasında ise araç kirası ve akaryakıt maliyetleri sayılmıştır. Bu konuya ilişkin detaylı açıklama iletebilir misiniz?

Cevap 12:

Belirttiğiniz gibi, program başvuru rehberi bölüm 3.1.3’de uygun maliyet türleri sıralanmıştır. Uygun maliyet türler içerisinde “Seyahat ve harcırah” uygun maliyet olarak belirtilmiştir. Burada kast edilen, hibe faydalanıcısı STÖ bünyesinde istihdam edilen personel için seyahat ve görevli oldukları süre boyunca yapacakları konaklama, yeme/içme ve şehir içi ulaşım masraflarını karşılayabilmek için harcırah/günlük ödenek giderleridir. Yine aynı bölümde bir sonraki listede ise uygun olmayan maliyet türleri listelenmiştir. Araç kiralama ve kiralanan araç için satın alınacak yakıt giderleri ise bu bölümde, yani uygun olmayan maliyet bölümünde yer almaktadır. Bütçenizi bu doğrultuda hazırlamanızı rica ediyoruz.


Soru 13:

“Meslek örgütleri” için net bir tanıma ulaşamadık. Çevre ve gençlik hakları tematik konularında faaliyetleri bulunan sektörel bir sanayici ve işadamları derneğiyiz. Birlikte programına başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 13:

Meslek örgütleri, belli bir mesleğe mensup meslek erbaplarının özlük haklarının korunması ve mesleğin gelişimi için bir hukuki düzenleme ile kurulmuş oldukları tüzel kişiliğine sahip yapılardır. Anayasamızın 135. Maddesi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları”nı şöyle tanımlamıştır: 

“MADDE 135. – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.”

Rehberde ifade edildiği biçimiyle “meslek örgütleri” barolar, mühendis, mimar ve şehir plancıları odaları, tabip odaları, veteriner hekimler odaları, eczacı odaları, diş hekimleri odaları, ticaret ve sanayii odaları, esnaf ve sanatkarları odaları, ziraat odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, noterler odaları, muhasebeci-muhasebeci mali müşavirler odaları, yeminli mali müşavirler odaları ve çeşitli meslek ve üretici birlikleri ve bunların üst birliği statüsündeki kurumları kapsamaktadır. 

Ancak belli bir mesleğin mensuplarının kendilerinin kurduğu özel hukuk tüzel kişilerini kapsamamaktadır. Bu nedenle, sektörel bir ilgi alanı olan dernekler de program için uygun başvuran olarak değerlendirilirler.


 Soru 14:

Birlikte programımızdan alınacak hibelerden personel gider kalemi, geçmişten beri çalışan personel için mi yoksa kurumsal destek verildikten sonra çalıştırılacak personeli de kapsıyor mu?

Cevap 14:

Program kapsamında sağlanacak hibe ile istihdam edilecek personele ilişkin bu kapsamda bir kısıtlama getirilmemiştir. Önemli olan, başvuru sahibi STÖ’nün kurumsal ihtiyaçları kapsamında istihdam ettiği ya da edeceği personeli başvurunun bütünü içerisinde açıkça gerekçelendirerek ifade etmesidir. Bunun için program başvuru formu içerisinde ve bütçede personele ilişkin özet görev tanımının bulunduğu açıklama bölümlerinin doldurulması gerekmektedir.


Soru 15:

İstanbul Dernekler masasına kayıtlı 16 federasyonun üye olduğu bir Konfederasyonuz. Şartlarımız Birlikte 2. Bileşen için uygundur, hibe programı için başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap 15:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu nedenle, konfederasyonlar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.


Soru 16:

Bir vilayetteki derneklerden oluşan bir Federasyonuz. Birlikte 1. Bileşen programı için başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap 16:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu nedenle, federasyonlar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.


Soru 17:  

Bileşen 2 için gerekliliklerden birisi olan tamamlanmış olan son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi yürütmüş olmak tanımına ortak olarak görev aldığımız AB projeleri dahil midir?

Cevap 17:

Evet. AB projelerinde ortak olarak yer alan STÖ’ler de ana hibe faydalanıcısı ile aynı statüde hibe faydalanıcısı olarak değerlendirildiğinden, ortak olunan projeler de bu kriteri değerlendirirken dahil edilebilir.


Soru 18:

Proje kapsamında bütçeyi hazırlarken "insan kaynakları" dışındaki harcama kalemleri için, KDV 'yi hariç mi yoksa dahil olarak mı hesaplayacağız? 

Cevap 18:

Öncelikle altını çizmek isteriz ki, Birlikte Destek Programı’na proje teklifi iletilmeyecek, kurumsal hibe desteği için başvuru formu ve bütçe formatı doldurularak iletilecektir. Program başvuru rehberi Bölüm 3.1.3’de uygun olmayan maliyet türleri sıralanmıştır. İlgili bölümde de belirtildiği gibi, Katma Değer Vergisi de dâhil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve diğer masraflar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Dolayısıyla, bütçenizi KDV hariç olarak değerlendirip hazırlamanız gerekmektedir. 


Soru 19:

Yazılı dokuman için rehberde herhangi bir yazı karakteri ve yazı puntosu belirtilmemiş. Hangi karakteri ve puntoyu kullanmamız gerekiyor?

Cevap 19:

Başvuru formunda kullanılan Calibri fontunu değiştirmeden, font büyüklüğünü ise standart olarak uygulanan 12 puntoyu seçerek doldurabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.